ประชุม เรื่อง การตั้งค่า Facebook fan page สำหรับเว็บไซต์หน่วยงาน

25 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม เรื่อง การตั้งค่า Facebook fan page สำหรับเว็บไซด์หน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้งานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)